Table of Contents
Creator: Nguyễn Thái Khang art
Summary: Những câu chuyện dài , có khi buồn có khi vui. Tại sao người ta lại có nhiều cảm xúc. Tại sao vậy nhỉ?
Hôm nay có mưa thì ta lại mong mưa tạnh, Vậy chúng ta ghét mưa chăng.?
Ký ức là gì, nếu kí ức chỉ là trí nhớ và nó không làm ta đau khổ.
Price: Free

Share