Table of Contents
Creator: JessicaU*
Summary: Uyên là một cô bé rất trầm tĩnh và lạnh lùng nhưng từ khi cô dính líu tới cậu bạn Khánh- hot boy của trường thì cuộc sống của cô bỗng dưng thay đổi....
Price: Free

Share