Table of Contents
Creator: Nguyễn Thái Khang art
Summary: Ở trên cây nọ, có một chiếc lá duy nhất, và nó thấy cô đơn, buồn tẻ vì không có cái lá nào ở cùng. Và rồi mùa đông đến, lá phải rời xa cành, xa mẹ cây yêu dấu. Ký ức , lá không thể giữ. Và gió thổi chiếc lá đến một nơi xa lạ, nơi mà ở đó , lá chỉ có một mình.
Và ký ức đã mất khi mùa xuân lại đến
Price: Free

Share