Social Networking Site for Posting Illustrations and Manga - ART street by MediBang

Latest Shiroi san’s art
Comments

Fly with me LEVEL 3

Favorites 3
Views 355
Comments

3 years ago

 • MediBang_General_Election

 • General_Election_Medi-chan

 • sky

 • medibangpaint

 • sea

 • fly

 • morning

Medi-chan là nhân vật đầu tiên mình thấy trên Medibang vậy nên mình quyết định vẽ cô ấy. Mình muốn đặt Medi-chan vào một thế giới tưởng tượng vì qua việc vẽ, mình có thể tạo ra thế giới cho riêng mình.

  Next artwork

  Latest Shiroi san’s art

  CREATOR RANK CREATOR

  Hobbyist
  Shiroi san

  Related

  Popular artworks

  Level up today